© 2024 Eventival - Event and Festival Management Solutions

Welcome to Visitor Page

Visitor Page je online platforma pro sdílení dat a informací o vašich filmech nebo chystaných projektech s Czech Film Center. Jestliže chcete sdílet informace o vašem filmu, je nutné se do Visitor Page zaregistrovat. Jakmile budete mít jednou přístup k vaší Visitor Page, můžete kdykoliv vkládat, upravovat a aktualizovat data o svých filmech.

Czech Film Center (CFC) funguje od roku 2002 jako organizace zastupující národní kinematografii a filmový průmysl v zahraničí a propojující domácí a mezinárodní filmové prostředí. S cílem systematicky zviditelňovat současnou českou kinematografii a filmový průmysl CFC spolupracuje s filmovými trhy a festivaly, koprodukčními fóry, vzdělávacími programy a institucemi, zastupuje český film na největších filmových festivalech a trzích (Berlinale, Cannes, Toronto). Pro české profesionály slouží jako důležitý partner – sleduje vznikající filmové projekty a konzultuje jejich vznik ať už z pohledu koprodukčních možností a festivalové či distribuční strategie, organizuje řadu prezentačních fór a workshopů a vydává pravidelné i příležitostné publikace.

Cílem Czech Film Center je systematicky a důsledně sledovat vznikající české filmy a mít k dispozici aktuální a producenty odsouhlasené informace, které slouží jako interní zdroj pro práci Czech Film Center směrem k zahraničním partnerům – informování filmových festivalů, koprodukčních trhů, finančních fór či vzdělávacích programů anebo případných koproducentů.

Zařazením filmu do Visitor Page získají tvůrci a producenti informace o různých zahraničních koprodukčních platformách, vzdělávacích akcích nebo networkingových příležitostech či o akcích pořádaných Czech Film Center.

Enable JavaScript required.