In the Rearview + Samtale: Barns rettigheter i krig og konflikt

Runtime
45 min
Languages
norsk

Synopsis

Filmvisning etterfulgt av samtale om traumereaksjoner, bygging av resiliens og barns videre utvikling.

Screenings

17:00
Vega Scene 1
onsdag 6.3.

Denne samtalen krever billett til visningen av «In the Rearview».

Samfunn, humanitære organisasjoner, regjeringer og fagfolk må forberede seg på å håndtere barns ulike umiddelbare og langsiktige traumereaksjoner. Et fokus på å bygge opp barns motstandskraft er en nøkkelstrategi for å håndtere og redusere de langvarige virkningene av traumer i krig og konflikt.

Hvordan kan hjelpere og omsorgspersoner skape trygge rom og gi støtte som vil hjelpe barnet med å utvikle seg videre?

Hvordan kan vi øke bevisstheten og forståelsen av de psykologiske, fysiske og fremtidige konsekvensene barn opplever i krig? Hvilke tiltak kan vi gjennomføre for å styrke kravet om respekt for barns rettigheter?


Panel:
- Emad Al-Rozzi, ergoterapeut og universitetslektor ved OsloMet. Han har jobbet med traumatiserte barn i mange år. Emad er opprinnelig fra Gaza, der han vokste opp i flyktningleiren Al-Nuseirat. Han underviser om traumer og skriver doktorgrad om flyktningbarn i Norge.

- Alexander Tymczuk,norsk-ukrainsk samfunnsviter. Doktoravhandlingen hans omhandler avstandsomsorg i ukrainske transnasjonale familier og ulike forståelser av «god barneomsorg» i en kontekst der barn etterlates i Ukraina mens foreldrene reiser utenlands for å finne arbeid.

- Helen Christie, er klinisk psykolog, spesialrådgiver og tidligere direktør ved RBUP Øst og Sør – Regionsenter for barn og unges psykiske helse

- Moderator: Nora Sveaass, psykolog og professor emerita ved Psykologisk Institutt (UiO). Hun forsker på flyktninger, menneskerettsbrudd og psykologiske konsekvenser av tortur og vold, samt behandling og rehabilitering av ofre for tortur og vold, herunder kvinner utsatt for seksuell vold i krig og konflikt.


Dette arrangementet er i samarbeid med Mental Health and Human Rights Info (MHHRI) og UiO Psykologisk institutt.