Et kunstfelt mot oljeleting: Handling og praksis

Runtime
1 h 15 min
Languages
norsk

Synopsis

Samtale om fagforeninger for kunstnere og kulturarbeidere, og deres stilling til klimakrisen og ny oljeleting.

Screenings

19:30
Vega Salongen
torsdag 7.3.

Dette arrangementet er gratis og åpent for alle.

Panelsamtale om kunstens rolle og ansvar i møte med ny oljeleting.

På fjorårets HUMAN filmfestival fant panelsamtalen «Et kunstfelt mot oljeleting – Hva er fagforeningenes rolle i møte med klimakollaps?» sted.

Siden da har kunstnere på tvers av fagfelt gått sammen om et felles opprop mot oljeleting. 15 norske kunst- og kulturorganisasjoner som til sammen representerer mer enn 20 000 kunstnere og kulturarbeidere, har nå engasjert seg mot oljeleting.

I årets samtale vil vi høre forbundsleder og styremedlem i Unge Kunstneres Samfunn (UKS), Steffen Håndlykken og Prerna Bishnoi, fortelle om hva UKS nå gjør i praksis.

Julie Forchammer fra Klimakultur vil presentere guiden «Kultur og klimarettferdighet i Norge», utgitt i samarbeid med Rosendal Teater i september 2023.

Vi vil snakke om:

- Hvordan ser ytringsrommet for kulturaktører og fagforeninger ut når det gjelder norsk oljepolitikk?

- Er redsel for splittelse blant medlemmer et hinder for å agere ansvarlig i møte med klimakrisen?

- Kan denne saken være samlende, bygge bro på tvers av generasjoner og kunstfelt, og er den overførbar til andre kunstpolitiske kamper?

- Hvordan sikrer vi at klimatiltak er reelle grønne tiltak og ikke grønnvasking?

- Hva skjer internasjonalt, hvordan engasjerer kunstnere og kulturarbeidere i andre land seg?

Vi vil få informasjon om den internasjonale ikkespredningsavtalen for fossile brensler. I løpet av kvelden vil også flere kunstnerorganisasjoner og andre forbund som har vedtak mot oljeleting, oppdatere om hva de gjør før vi åpner opp samtalen for publikum.

Samtalen vil være på norsk og engelsk, og kvelden modereres av Mariken Halle.

Etterpå blir det vin og videre erfaringsdeling i foajeen til Vega Scene.

Samtalen arrangeres av filmskaperne Thomas Østbye og Mariken Halle, i samarbeid med HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival.Om panelet:

Julie Forchammer har jobbet i skjæringspunktet mellom klima og kultur i to tiår, som miljøsjef for Øyafestivalen, festivalsjef for Vinjerock og rådgiver for Regnskogfondet, frem til hun startet Klimakultur SA med Erlend Eggen i 2021. Hun baserer sitt arbeid på Creative Climate Leadership-programmet til den engelske organisasjonen Julie's Bicycle og har et fokus på kulturfeltets ansvar for å jobbe med klimarettferdighet og ytringsrom.


Steffen Håndlykken er billedkunstner og avtroppende styreleder for Unge Kunstneres Samfund, hvor han har sittet siden 2020. Han er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, hvor han var del av den siste gruppen studenter som gikk ut fra Institutt for Farge. I perioden 2010 til 2019 drev han visningsstedet 1857 sammen med Stian Eide Kluge. Håndlykken var kurator for Norsk skulpturbiennale 2017 på Vigelandmuseet. Han har vært redaktør for UKS-forum og skrevet tekster for Kunstkritikk og Billedkunst. Han satt i NBKs sentralstyre fra 2008 til 2009.

Prerna Bishnoir arbeider innen visuell kunst, med røtter både i India og Norge. Hun er for øyeblikket doktorgradskandidat i kunstnerisk forskning ved Trondheim kunstakademi.

I sin forskning utforsker hun hvordan man kan mobilisere filmskaping som en måte å organisere seg på. Hun undersøker hvordan filmskaping (inspirert av dokumentarpraksis) som metode, kan være nytenkende om arbeidsliv under klimakrisens forhold. Hvordan håndterer ulike strukturer for arbeidsorganisering - som fagforeninger, selvhjelpsgrupper - klimakrisen på forskjellige måter? Hvordan kan vi omforme og verdsette kunnskap fra spesifikke former for arbeid - landlig, omsorgsorientert, vedlikeholdsarbeid og kreativt arbeid - som avgjørende for samfunnsendring?